Thursday, October 21, 2010

LP 122:tahimik
ang litratong ito ay bahagi ng aking lahok sa isang photojournalism contest nuong nasa kolehiyo pa ako..ang gamit ko rito ay isang instamatic camera. una ko itong inilathala sa luma kong blog (bago ko iyon ginamit for academic purposes)

Thursday, October 14, 2010

litratong pinoy: pribado
kuha ang litratong ito sa isang hallway na nagdurugtog sa dalawang gusali ng tv network kung saan ako nagtrabaho dati. nagtayo ng ganito sapagkat ang puwesto nito ay sa ibabaw ng isang pampublikong daan. dahil dito, mas ligtas nang nakalilipat sa mga gusali ang mga empleyado. ang litratong ito ay kuha gamit ang main camera ng nokia e72.

Friday, August 13, 2010

Wednesday, July 7, 2010

part 9 (retrospect)

location: la trinidad, benguet
date: july 1, 2010 10:21 am
nokia e72 main camera (flash turned off)

Saturday, May 29, 2010